Revidert tidligfaseveileder er ute

Våren 2016 ble det bestemt at tidligfaseveilederen skulle revideres. Nå er det endelige resultatet klart og godkjent av helseforetakene.

Forrige uke ble den nye veilederen godkjent av det siste av de fire regionale helseforetakene, noe som betyr at alle de fire har vedtatt å oversende den til Helse- og omsorgsdepartementet. Veilederen skal erstatte gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011, og skal tas i bruk for alle nye prosjekter.

– Siden veilederen sist ble revidert i 2011 er landskapet noe forandret, og det ble identifisert flere utfordringer knyttet til dagens gjennomføring av tidligfasen. Dette var bakgrunnen for arbeidet med revideringen, forteller prosjektleder for revideringen, Rune Reinaas.

I prosjektgruppen for revisjonen satt personer oppnevnt fra de regionale helseforetakene og HOD: Tor-Arne Haug, Lars Magnussen, Helge Bergmann, Andreas Moan, Birger Stamsø, og Helga Daae. Prosjektet har også vært tilknyttet en referansegruppe med representanter fra helseforetak, rådgiver- og forskningsmiljø, og fra andre statlige eiendomsutviklere, blant annet Statsbygg og Forsvarsbygg.

Store gevinster ved bruk av veilederen

 Suksessen i et byggeprosjekt ligger i å velge riktig prosjekt og sikre en vellykket gjennomføring. Formålet med veilederen er å bidra til at det riktige prosjektet velges i tråd med helseforetakets strategi, og i tillegg gi et godt fundament for oppstart av detaljprosjektering og bygging. Målet er god og fremtidsrettet pasientbehandling. Reinaas forteller om store fordeler ved bruk av veilederen.

– Bruk av denne veilederen skal gi en positiv effekt på tidsbruk, kvalitet og kostnader i tidligfasen for hvert enkelt prosjekt. Veilederen skal bidra til en felles, effektiv og målrettet prosjektprosess for byggeprosjekter i spesialisthelsetjenesten.

Den nye veilederen kan lastes ned her.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail