Alle regioner: Tilpasning av helikopterplattformer

Sykehusbygg skal sørge for at alle helseregioner kan ta imot nye redningshelikoptre på sine sykehus fra 2017.

Oppdraget er basert på regjeringens beslutning i 2013 om å skifte ut Forsvarets gamle Sea King-flåte med 16 redningshelikoptre av typen AgustaWestland AW101. Denne helikoptertypen er noe tyngre og større enn Sea King.

Status og framdrift:

Sykehusbygg ble tildelt helikopteroppdraget i foretaksmøtet 23. februar 2015, og i juni samme år fikk Cowi rådgiverkontrakten på kartlegging og prosjektering. Tilpasningene for prioriterte landingsplasser skal være utført innen 2016.

Sykehusbygg arbeider etter en prioriteringsliste fra helseregionene og Luftambulansetjenesten. Først ut er Oslo universitetssykehus, med Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Så følger Stavanger universitetssjukehus og St. Olavs Hospital. Utenom universitetssykehusene vil følgende sykehus prioriteres: Sykehuset Namsos, Sørlandet sykehus, Arendal og Helgelandssykehuset, Mosjøen.

Tiltakene vil variere fra sykehus til sykehus. Ved noen plattformer dreier det seg om relativt enkle avstivings- og sikringstiltak; andre krever betydelig ombygging. Alt skjer i samsvar med varslet revisjon av forskrifter og Forsvarets anbefalinger.

Oppdragsgiver:

Helse- og omsorgsdepartementet / Justisdepartementet

Sykehusbyggs prosjektleder:

Knut-Ola Haug


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Fakturaadresse:

Sykehusbygg HF

c/o Visma Services Norge AS

PO Box 8940

7439 Trondheim

Faktura sendes helst elektronisk til: invoice.920751@vismabpo.no eller som EHF

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev