Sykehuset Namsos – kombinasjonsbygg

Idéfasen i prosjektet tar for seg framtidig drift i operasjonsområdet, akuttmottak, AMK-sentral, sengeområder og poliklinikker.

Dessuten har Namsos kommune og nabokommuner meldt behov for legevaktlokaler og eventuelle kommunale akuttmedisinske døgnplasser.

Status og framdrift:

I idéfasen utredes minst tre mulige løsninger for det som er nevnt over. Alle alternativene skal være bærekraftige når det gjelder investerings- og driftsøkonomi. Prosjektet startet i februar 2015, og idefaserapport skal leveres i desember samme år. Helse Nord-Trøndelag bestemmer så om prosjektet skal over i konseptfasen fra 2016. Her blir i så fall de tre alternativene utredet, inkludert et «nullalternativ», der det ikke bygges nytt. Utbygging og ferdigstilling vil være avhengig av videre beslutninger om finansiering.

Oppdragsgiver:

Helse Nord-Trøndelag

Sykehusbyggs prosjektleder:

Liv Haugen


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev