Stavanger universitetssykehus – SUS2023

Helse Stavanger HF er byggherre for første byggetrinn av nytt universitetssykehus i region Vest.

Prosjektet (SUS2023) passerte godkjent konseptfase (B3) i januar 2016, og passerte godkjent forprosjekt (B4) i juni 2017.

Første byggetrinn utgjør ca 100.000 kvm med en total kostnadsramme på 8,43 mrd (2017 kroner), og inkluderer all somatisk akutt- og døgnvirksomhet med tilhørende støttefunksjoner.

Sykehuset skal settes i drift i løpet av 2023, derav prosjektnavnet SUS2023.

Tomt Ullandhaug Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger
Foto: Svein Lunde, Helse Vest

Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF

Sykehusbyggs prosjektdirektør er Kari Gro Johansen

Les mer om utbyggingen:

Helse Stavanger informerer


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Fakturaadresse:

Sykehusbygg HF

c/o Visma Services Norge AS

PO Box 8940

7439 Trondheim

Faktura sendes helst elektronisk til: invoice.920751@vismabpo.no eller som EHF

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev