St. Olavs Hospital – psykiatrisenter

Oppdraget er å gjennomføre en mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya, med medvirkning fra St. Olavs Hospital, NTNU og HiST.

Studien tar for seg hvilke funksjoner som kan inngå i et psykiatrisenter i sykehusområdet. Mulighetsstudien omfatter også volumstudier av funksjonsareal på tilgjengelig tomt, og det pekes på alternative løsninger og arealbehov, avhengig av hva det nye senteret skal omfatte.

Status og framdrift:

Mulighetsstudien er å betrakte som en forstudie til en mulig idéfase for sentret. Rapporten overleveres St. Olavs Hospital i april 2015 for videre behandling i styret.

Oppdragsgiver:

St. Olavs Hospital / St. Olav Eiendom

Sykehusbyggs prosjektleder:

Liv Haugen


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev