Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Prosjektet blir til daglig kalt Sjukehuset Nordmøre og Romsdal – SNR. Det inneholder utbygging av et felles akuttsykehus på Hjelset i Molde kommune, i tillegg til etablering av poliklinikk og dagbehandling/ distriktmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund. Helse Møre og Romsdal HF er prosjekteier.

Konseptfasen ble avsluttet i desember 2016 med vedtak om å gå videre med Forprosjekt i januar 2017. Vedtaket innebar en utbygging av felles akuttsykehus på Hjelset og en ombygging av eksisterende sykehus i Kristiansund til et distriktsmedisinsk senter (DMS) som også skal inneholde dagkirurgi. Vedtaket ble gjort av Helse Møre og Romsdal med tilslutning fra Helse Midt Norge.

29.november 2017 godkjente styret i Helse Møre og Romsdal forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. 7.desember 2017 fattet styret i Helse Midt-Norge byggevedtak og 19.desember 2017 vedtok Stortinget bygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, og med det avsluttet tidligfasen.

I januar 2018 startet forberedelsene til gjennomføring med videreutvikling av prosjektet gjennom et funksjonsprosjekt og samtidig utarbeidelse av tilbudsforespørsel for en totalentreprise.

Prosjektet er organisert gjennom styret i Helse Møre og Romsdal som eier prosjektet, og administrerende direktør har utnevnt et prosjektstyre for SNR. Prosjektstyret er gitt i oppdrag å sikre at sykehusprosjektet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Les mer om prosjektet på helse Møre og Romsdals egne nettsider

 

Prosjektstyret SNR

Johan Arnt Vatnan 
Styreleder
Utnevnt av adm. dir. HMR HF

Ingard Nicolai Nilsen
Nestleder
Utnevnt av adm. dir. HMR HF

Dagne Hordvei
Styremedlem
Utnevnt av adm. dir. HMR HF

Lars Magnussen
Styremedlem
Utnevnt av adm. dir. HMR HF

Helge Ristesund
Styremedlem
Utnevnt av adm.dir. HMR HF

Tor Rune Aarø
Styremedlem
Utpekt av ansatte i HMR HF

Prosjektorganisasjonen er satt sammen av en utbyggingsorganisasjon fra Sykehusbygg HF og en utviklingsorganisasjon fra Helse Møre og Romsdal HF

 

Prosjektdirektør:Knut Ragnar Heimdal fra Sykehusbygg HF

Utbyggingssjef : Helge Johan Hestad, Sykehusbygg HF

Prosjektsjef i Helse Møre og Romsdal: Ketil Landevåg Gaupset.

Gaupset utgjør sammen med Heimdal lederduoen som har ansvaret for utvikling og planlegging av det nye fellessykehuset. Gaupset har åtte år bak seg som klinikksjef i foretaket og kom fra stillingen som klinikksjef for klinikk for psykisk helse og rus

Oppdragsgiver:Helse Møre og Romsdal


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Fakturaadresse:

Sykehusbygg HF

c/o Visma Services Norge AS

PO Box 8940

7439 Trondheim

Faktura sendes helst elektronisk til: invoice.920751@vismabpo.no eller som EHF

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev