Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) – Gjennomføringsfasen

Prosjektet blir til dagleg kalla Sjukehuset Nordmøre og Romsdal – SNR. Det inneholder utbygging av et felles akuttsykehus på Hjelset i Molde kommune, i tillegg til etablering av poliklinikk og dagbehandling/ distriktmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund.

Helse Møre og Romsdal HF er prosjekteier.

Konseptfasen ble avsluttet i desember 2016 med vedtak om å gå videre med Forprosjekt i januar 2017. Vedtaket innebar en utbygging av felles akuttsykehus på Hjelset og en ombygging av eksiterende sykehus i Kristiansund til et distriktsmedisinsk senter (DMS) som også skal inneholde dagkirurgi. Vedtaket ble gjort av Helse Møre og Romsdal med tilslutning fra Helse Midt Norge.

29.november 2017 godkjente styret i Helse Møre og Romsdal forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. 7.desember 2017 fattet styret i Helse Midt-Norge byggevedtak og 19.desember 2017 vedtok Stortinget bygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal og med det avsluttet tidligfasen.

I januar 2018 startet forberedelsene til gjennomføring med videreutvikling av prosjektet gjennom et funksjonsprosjekt og samtidig utarbeidelse av tilbudsforespørsel for en totalentreprise.

Prosjektet er organisert gjennom styret i Helse Møre og Romsdal som eier prosjektet, og administrerande direktør har utnemnt ett prosjektstyre for SNR. Prosjektstyret er gitt i oppdrag å sikre at sykehusprosjektet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Prosjektstyret SNR

Olaf Melbø
Styreleder
Utnevnt av adm. dir. HMR HF

Ingard Nicolai Nilsen
Nestleder
Utnevnt av adm. dir. HMR HF

Dagne Hordvei
Styremedlem
Utnevnt av adm. dir. HMR HF

Jan Eirik Thoresen
Styremedlem
Utnevnt av adm. dir. HMR HF

Helge Ristesund
Styremedlem
Utnevnt av adm.dir. HMR HF

Tor Rune Aarø
Styremedlem
Utpekt av ansatte i HMR HF

Prosjektorganisasjonen er satt sammen av en utbyggingsorganisasjon fra Sykehusbygg HF og en utviklingsorganisasjon fra Helse Møre og Romsdal

Prosjektdirektør og prosjektsjef

Prosjektdirektør for byggprosjektet er Helle Jensen i Sykehusbygg, som gikk inn i stillingen 1. januar 2017. Jensen kom fra stillingen som avdelingsleder i Veidekke Entreprenør. Hun er en erfaren prosjektdirektør som har ledet mange store prosjekt i Veidekke, Reinertsen og Skanska.

Prosjektsjef i Helse Møre og Romsdal er Ketil Landevåg Gaupset. Gaupset utgjør sammen med Helle Jensen lederduoen som har ansvaret for utvikling og planlegging av det nye fellessykehuset. Gaupset har åtte år bak seg som klinikksjef i foretaket og kom fra stillingen som klinikksjef for klinikk for psykisk helse og rus

Prosjektledere SNR

Sykehusbygg HF har flere prosjektledere i gjennomføringsfasen. Pål Ingdal er ansvarlig for programmering, mens Harald Hasfjord leder arbeidet med prosjektering. Anders Eikrem er leder for prosjektsyring. Svein Wiggen er prosjektleder for riving av bygg på Hjelset, Jasmin Dervisevic er prosjektleder for infrastruktur, Kjell Magne Gerhardsen er utstyrsansvarlig og Tore Indreråk leder arbeidet med IKT-planlegging.

Helse Møre og Romsdal har tre prosjektledere i SNR-prosjektet. Merete Hagbø fra Molde og Hans Christian Ofstad fra Kristiansund skal sikre koordinering mellom sykehusenes kliniske virksomhet, byggeprosjektet og andre samarbeidsparter. Ronny Sørensen er prosjektleder for bygg og teknikk.

Olav Finnøy er ansvarlig for arbeidet med organisasjonsutvikling i HMR i samband med prosjektet. Kommunikasjonsrådgivar i prosjektet er Guri Viken.

Les mer om prosjektet og fremgangen her og her.

Oppdragsgiver:

Helse Møre og Romsdal


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev