Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Dikemark

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) innebærer etablering av nasjonale og regionale sikkerhetsplasser, herunder kompetansesenter, Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri (KPS). Samlokalisering av lokal sikkerhetsavdeling og avdeling for psykisk utviklingshemming og autisme (PUA) skal vurderes.

Bygningsmassen ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark er dårlig. Både bygningsmessig tilstand og manglende funksjonalitet gjør det nødvendig med et nybygg.

Styret for Helse Sør-Øst RHF godkjente i sitt møte 15.juni 2017 konseptrapporten for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Planleggingsarbeidet går nå videre, med planlagt ferdigstilling av første byggetrinn i 2021. Styret ber videre om at lokalisering av utbyggingstrinn 2 vurderes nærmere høsten 2017 slik at det blir avklart om samlokalisering på Ila er mulig.

Sak om dette legges fram for styret i desember 2017 før oppstart av forprosjekt. Utbyggingstrinn 2 omfatter lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme.

Lokalisering av regional sikkerhetsavdeling på Ila vil legge til rette for synergier gjennom tettere samarbeid mellom det psykiatriske fagmiljøet ved regional sikkerhetsavdeling og tilvarende fagmiljøer på Ila fengsle og forvaringsanstalt.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev