Radiumhospitalet

Radiumhospitalet skal videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus, og skal utvikle sin posisjon som faglig og forskningsmessig tyngdepunkt innen strålebehandling og medikamentell kreftbehandling. Det planlegges etablering av nytt klinikkbygg. Arbeidet skal koordineres med etableringen av protonsenter dersom dette legges til Oslo.

Radiumhospitalet

Prosjektet er en del av utviklingen av Oslo Universitetssykehus HF og skal i gang med gjennomføring av konseptfase.

Radiumhospitalet konseptfase


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
Postboks 6245 Sluppen, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

Fakturaadresse:
Sykehusbygg HF – 920751
c/o Visma Services Norge AS
Postboks 8940
7439 Trondheim

Sykehusbygg på Facebook
Sykehusbygg på Twitter
Sykehusbygg på LinkedIn
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev