Radiumhospitalet

Radiumhospitalet skal videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus, og skal utvikle sin posisjon som faglig og forskningsmessig tyngdepunkt innen strålebehandling og medikamentell kreftbehandling. Det planlegges etablering av nytt klinikkbygg. Arbeidet skal koordineres med etableringen av protonsenter dersom dette legges til Oslo. Dagens bygningsmasse på Radiumhospitalet er av svært variabel kvalitet. Store deler er nedslitt med betydelig oppgraderingsbehov. Den eldste bygningen er fra 1928 og det nyeste bygget er fra 2009.

Illustrasjon: Alternativ 2 Radiumhospitalet uten proton

Illustrasjon: Hovedadkomst Radiumhospitalet

Konseptrapporten for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet ble behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF 15. juni. Et samlet netto funksjonsareal for det nye klinikkbygget på 16 000 kvadratmeter og har en kostnadsramme på 3,1 mrd. inkl. overordnet IKT-program.

Arbeidet med konseptfase for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet gjennomføres i to faser. Programkrav og føringer, valg av utbyggingsløsning og konsept, økonomiske rammer og grunnlag for lånefinansiering ble avklart ved styrebehandlingen 15. juni 2017. Deretter gjennomføres del II av konseptfasen hvor den valgte utbyggingsløsningen bearbeides og detaljeres til et komplett skisseprosjekt. Administrerende direktør ved Helse Sør-Øst RHF legger opp til at styret får seg forelagt en sak for å godkjenne skisseprosjektet i desember 2017.

Prosjektet er en del av utviklingen av Oslo Universitetssykehus HF og skal i gang med gjennomføring av konseptfase.

Radiumhospitalet konseptfase

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev