Radiumhospitalet

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF vedtok den 24.06.2016 et fremtidig målbilde for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

I dette målbildet skal Radiumhospitalet videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus, og skal utvikle sin posisjon som faglig og forskningsmessig tyngdepunkt innen strålebehandling og medikamentell kreftbehandling.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet at det første protonsenteret i Norge skal etableres ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, mens det andre skal etableres i Helse Bergen HF.

Det er gjennomført konseptfase og utarbeidet konseptrapport for etablering av nytt klinikkbygg – og protonsenter i 2017/2018.

Illustrasjon: Alternativ 2 Radiumhospitalet uten proton

Konseptrapporten for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017. Det nye klinikkbygget har samlet brutto areal på ca. 33 000 kvadratmeter og har en kostnadsramme på 3,1 mrd. inkl. overordnet IKT-program (prisnivå januar 2017).

Skisseprosjekt for nytt protonsenter ble godkjent i styret i Helse Sør-Øst RHF 13.desember 2018. Senteret har bruttoareal på ca.10.000 m2 og skal etableres med tre strålebehandlingsrom og ett til forskningsformål som senere skal kunne gjøres om til behandlingsrom. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 1,841 mrd.

Prosjekt nytt klinikk- og protonbygg gjennomføres som et samlet prosjekt. Felles forprosjekt skal starte i februar/mars i 2019 og være ferdig s høsten 2019. Det er planlagt ferdigstillelse av hele anlegget i løpet av 2023.

Illustrasjon: Protonbygg i front

Som forberedelse til bygging av nytt klinikkbygg og protonsenter vil det gjennomføres omleggingsarbeid av infrastruktur, rivning, grunnarbeid og rokade internt på Radiumhospitalet 2019.

 

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler, og prosjektsjef for nytt klinikk- og protonbygg er Pål Høylie.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Fakturaadresse:

Sykehusbygg HF

c/o Visma Services Norge AS

PO Box 8940

7439 Trondheim

Faktura sendes helst elektronisk til: invoice.920751@vismabpo.no eller som EHF

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev