Nytt Sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik  og ha områdefunksjoner  for hele Vestre viken. Det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus (psykisk helsevern).

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.juni 2016 konseptrapporten fra Vestre Viken HF om nytt sykehus i Drammen. Utbyggingsalternativet på Brakerøya skal legges til grunn for det videre arbeidet. Før forprosjektet starter skal prosjektet tilpasses styringsrammen for konseptfasen, blant annet gjennom optimalisering av foreliggende skisseprosjekt. Arbeidet planlegges gjennomført i løpet av høsten og skal godkjennes av styret i februar 2017 før forprosjektet kan starte opp.

Fremdrift nytt sykehus i Drammen

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler

Nytt sykehus i Drammen


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev