Nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen skal bli nytt lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi, og sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Forprosjektet ble gjennomført i 2018, og tentativ byggestart er høsten 2019. Planen er at sykehuset skal kunne tas i bruk før sommeren 2025.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektet, og de har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Vestre Viken HF.

 

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente forprosjektrapporten i mars 2019 som grunnlag for videre arbeid. Prisjustert kostnadsramme for nytt sykehus i Drammen er 9 966 millioner kroner, inklusiv stråleenhet og ikke-byggnær IKT. Beløpet er eksklusive kostnader til tomterverv og byggelånsrenter.

Stortinget vedtok i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner (2017-kroner) til nytt sykehus i Drammen. Dette tilsvarer 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet utbetales i perioden 2017–2024.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler, og prosjektsjef for nytt sykehus i Drammen er Arnstein Hodne.

 

Mer informasjon om prosjektet:

Informasjon hjemmeside Helse Sør-Øst RHF

Se film av det nye sykehuset på Sykehusbyggs Youtubekanal her

 


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Fakturaadresse:

Sykehusbygg HF

c/o Visma Services Norge AS

PO Box 8940

7439 Trondheim

Faktura sendes helst elektronisk til: invoice.920751@vismabpo.no eller som EHF

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev