Nye Hammerfest Sykehus (NHS)

 

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset er i dag et velfungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode.

Nye Hammerfest sykehus er planlagt med ca 88 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi. Sykehuset skal samlokaliseres med «nytt helsehus somatikk og psykisk helsevern» som skal etableres av Hammerfest Kommune. I tillegg vil Norges arktiske universitet (UiT) å etablere helseutdanningen integrert med sykehuset. Sykehuset skal bygges på ny tomt på Rossmolla med følgende arealfordeling:

  • Hammerfest sykehus ca 25.000 m2
  • Universitetsformål ca 3.000 m2
  • Nytt helsehus og parkeringsplass ca 5000 m2

 

Forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus ble startet opp høsten 2018. Det er skrevet kontrakt med CONSTO AS med underliggende rådgiverteam på forprosjektfasen, med opsjon på gjennomføringsfasen.

 

 

Les mer på Finnmarkssykehusets egne nettsider her

 


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Fakturaadresse:

Sykehusbygg HF

c/o Visma Services Norge AS

PO Box 8940

7439 Trondheim

Faktura sendes helst elektronisk til: invoice.920751@vismabpo.no eller som EHF

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev