Nybygg Psykisk Helsevern – Sørlandet Sykehus

Sørlandet sykehus skal samle akuttpsykiatri og døgnsengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom i et nybygg på Eg i Kristiansand.

Bygget skal inneholde døgnbehandlingsplasser med 70 sengerom for Psykiatrisk sykehusavdeling og 10 sengerom for Ungdomsklinikken. I tillegg skal nybygget inneholde poliklinikk, kontorfunksjoner og akuttmottak.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 16. juni 2016 konseptrapporten for Nybygg psykisk helsevern, Kristiansand med vedtak om å videreføre konseptet til et forprosjekt. Entreprenører og leverandører blir invitert inn i forprosjektfasen, som gjennomføres som en samspillsfasen.

Prosjektet har vært gjennom en programmeringsfase i perioden fra august – desember 2017. Anskaffelse og tildeling av kontrakter for entreprenør og rådgivere skjer perioden november 2017 – januar 2018.

Planlagt oppstart byggearbeider er januar 2019

Planlagt ferdigstillelse og innflytting er planlagt medio 2021

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Frode Karlsen.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev