Nybygg psykisk helse, Kristiansand

Sørlandet sykehus skal samle akuttpsykiatri og døgnsengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom i et nybygg på Eg i Kristiansand.

Bygget skal inneholde døgnbehandlingsplasser med 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 sengerom for Ungdomsklinikken. I tillegg skal nybygget inneholde poliklinikk, kontorfunksjoner og akuttmottak.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 16. juni 2016 konseptrapporten for Nybygg psykisk helse, Kristiansand med vedtak om å videreføre konseptet til et forprosjekt. Entreprenører og leverandører blir invitert inn i forprosjektfasen, som gjennomføres som en samspillsfase.

Prosjektet har vært gjennom en programmeringsfase i perioden fra august – desember 2017.  Konkurransen måtte dessverre avlyses, men kom i gang igjen i oktober 2018. Anskaffelse og tildeling av kontrakter for totalentreprenør skjer i perioden oktober 2018-mars 2019.

Planlagt oppstart byggearbeider er våren 2020

Planlagt ferdigstillelse og innflytting er planlagt høsten 2022

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektet på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektleder fra Sykehusbygg HF er Lars Abrahamsen


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Fakturaadresse:

Sykehusbygg HF

c/o Visma Services Norge AS

PO Box 8940

7439 Trondheim

Faktura sendes helst elektronisk til: invoice.920751@vismabpo.no eller som EHF

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev