Alta Nærsykehus

Alta nærsykehus realiseres ved en ombygging og utvidelse av nåværende Alta helsesenter i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune.

Nærsykehuset skal i første rekke betjene pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa og er en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark.

Prosjektet omfatter et nytt tilbygg (ca 4.500 kvm) og noe ombygging av eksisterende arealer (ca 1.000kvm). Det planlegges total entreprise med samhandling og både dialogkonferanse med entreprenører og prekvalifisering er avholdt.

Sykehusbygg HFs rolle er prosjektledelse i samarbeid med Finnmarkssykehuset.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
Postboks 6245 Sluppen, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

Fakturaadresse:
Sykehusbygg HF – 920751
c/o Visma Services Norge AS
Postboks 8940
7439 Trondheim

Sykehusbygg på Facebook
Sykehusbygg på Twitter
Sykehusbygg på LinkedIn
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev