Alta Nærsykehus

Alta nærsykehus realiseres ved en ombygging og utvidelse av nåværende Alta helsesenter i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune.

Nærsykehuset skal i første rekke betjene pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa og er en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark.

Prosjektet omfatter et nytt tilbygg (ca 4.000 kvm) og noe ombygging av eksisterende arealer. Det planlegges total entreprise med samhandling og både dialogkonferanse med entreprenører og prekvalifisering er avholdt.

Prosjektet har gjennomgått en runde med forhandlinger og besparelser etter at tilbud kom inn. Rammesøknad er godkjent og riving av eksisterende bolighus på tomten er igangsatt, samt riving av ambulansegarasje.

IG for grunnarbeider og ny usikkerhetsanalyse for prosjektkostnad (P50 og P85) er under utarbeidelse. Totalentreprenør Harald Nilsen AS er valgt og skrevet P0 kontrakt for samhandling 1., som skal være ferdig i september. Kontrakt for bygging er ikke signert.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev