Alta Nærsykehus

Bakgrunn for prosjekt Alta Nærsykehus

Spesialhelsetjenesten i Alta og Vest-Finnmark skal desentraliseres ytterligere. Prosjekt Alta Nærsykehus er et tiltak for å styrke spesialisthelsetjenestetilbudet i Alts og Vest-Finnmark i forbindelse med desentraliseringen.

Mål for prosjektet

Prosjektet skal samlokalisere funksjonene ved poliklinikk knyttet til skopier og dagkirurgi ved Alta Nærsykehus, med det formål å redusere bygg- og utstyrskostnader og legge til rette for personellsamarbeid og effektive arbeidsprosesser.

Fram til 2020 er målet å doble poliklinikk og dagkirurgi ved nærsykehuset sammenlignet med tilbudet i 2012. Kapasiteten på medisinsk dagbehandling skal øke fra 9  til 20 senger for somatisk behandling, hvorav 6 er kommunale. Det skal også etableres MR og CT antallet ultralydundersøkelser skal øke.

I tillegg får vi et nytt tilbud for tyngre avrusning. To av åtte plasser innenfor rusbehandling er dedikert tyngre avrusning.

Fremdriftsplan

 • Oppstart riving av ekisterende vestibylebygg
  Begynnelse av 2016. Gjøres i regi av Alta kommune.
 • Bygging og ferdigstilling av nytt vestibylebygg
  Ferdigstillelse tidlig vinter 2017
 • Videre planlegging og reguleringsplanarbeid knyttet til nytt sykehusbygg
  I løpet av 2016
 • Oppstart bygging av nytt sykehusbygg
  Høst 2017, avhengig av ferdistilling av nytt vestibylebygg


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Fakturaadresse:

Sykehusbygg HF

c/o Visma Services Norge AS

PO Box 8940

7439 Trondheim

Faktura sendes helst elektronisk til: invoice.920751@vismabpo.no eller som EHF

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev