Media

Mediehenvendelser rettes til kommunikasjonsansvarlig i Sykehusbygg HF som bistår med den videre kontakten til ledere og fagpersoner.

Kristin Gjøvåg
Telefon: +47 404 538 58

kristin.gjovag@sykehusbygg.no

Innsynsbegjæringer sendes til post@sykehusbygg.no

Beredskap- og krisehåndtering:
Ved uønskede hendelser/ulykker på våre byggeplasser kan media kontakte oss via telefon 95143000.

Logo

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev