HMS-verdigrunnlag

I Sykehusbygg HF er vi forpliktet til å holde en høy standard på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Målet er null skader, å forebygge yrkesrelatert sykdom og beskytte miljøet. Gjennom aktiv ledelse og måten vi jobber på viser vi i ord og handling at Sykehusbygg er en seriøs aktør og en rollemodell i BA-næringen.

  • Sikkerhet, alltid først på vår agenda!: Vi har alltid tid til å utføre arbeidsoppgaver og prosjekter på en sikker måte. Vi bryr oss og det er vår plikt å si ifra og om nødvendig stoppe arbeid som kan medføre fare for liv og helse. HMS er et lederansvar!
  • Forebygge A-krim og sosial dumping: Sykehusbygg ønsker å være i front i arbeidet for seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen.
  • Risikostyring: Vi kartlegger og styrer HMS-risiko og følger opp med effektive risikoreduserende tiltak.
  • Sikkerhetskultur: Vi fremmer en kultur der alle ansatte tar del i HMS-arbeidet. Vi er opptatt av åpenhet, av å være gode eksempler og dele erfaringer og beste praksis. Vi har omsorg for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere.
  • Miljø: Sykehusbygg skal tilby sine kunder miljøløsninger som forener krav om effektiv drift og et godt inneklima. Krav til miljø skal innarbeides og følges opp i alle prosjektfaser. Vi skal også kjenne vår egen miljøbelastning og arbeide systematisk for å redusere denne.
  • Systematisk HMS-arbeid: HMS-arbeidet skal dokumenteres, gjennom planer og HMS-mål. Våre HMS-resultater avdekker forbedringsområder og gjøre oss i stand til å iverksette effektive tiltak.
  • Rapportering av uønskede hendelser og -forhold: Læring fra uønskede hendelser, nestenulykker og farlige forhold er kanskje vår aller viktigste kilde til forbedring.
  • Leverandører og samarbeidspartnere: Vi velger leverandører og samarbeidspartnere som deler vår HMS-filosofi. 
Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Fakturaadresse:

Sykehusbygg HF

c/o Visma Services Norge AS

PO Box 8940

7439 Trondheim

Faktura sendes helst elektronisk til: invoice.920751@vismabpo.no eller som EHF

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev