Formål og verdier

 

 • Sykehusbygg HF ble stiftet i 23. oktober 2014 med alle de fire helseregionene som eier
 • Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå
 • Sykehusbygg HF skal benyttes ved alle større byggprosjekter (over 500 millioner kroner) i sykehus-Norge
 • Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring
 • Sykehusbygg HF skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene
 • Sykehusbygg HF skal ha en desentralisert struktur med hovedkontor i Trondheim

 

Sykehusbygg HF – formål § 4

Sykehusbygg HF skal:
 «… være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.»

«… sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte.»

«Byggeoppdrag eller bidrag til byggeoppdrag skal bare kunne leveres til de 4 RHF-ene og deres underliggende HF, samt parter som inngår i et sameie med disse.»

 

Sykehusbyggs verdier

 

Kunnskapsrik

 • Vi er en troverdig og etterspurt rådgiver fordi vi har spisskompetanse på våre fagområder
 • Vi holder oss faglig oppdatert gjennom kontinuerlig læring, og klarer å tilby fremtidsrettede løsninger gjennom innovasjon
 • Vi setter kunnskap i system og overfører kompetanse til alle helseforetak

 

Effektiv

 • Vi bidrar til å skape resultater for våre kunder
 • Vi arbeider hele tiden med å forbedre oss, slik at kan levere kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet

 

Pålitelig

 • Vi leverer det vi har lovet
 • Vi er ærlige i vår kommunikasjon
 • Vi behandler våre samarbeidspartnere med respekt

 

Oppdragsdokument 2019

Oppdragsdokument 2018

Oppdragsdokument 2017

 

Årlig melding 2018

Årlig melding 2017

 

Etiske retningslinjer

 

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev