Formål

Sykehusbygg HF – hva og hvorfor?

  • Sykehusbygg HF ble stiftet i 23. oktober 2014 med alle de fire helseregionene som eier.
  • Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå.
  • Sykehusbygg HF skal benyttes ved alle større byggprosjekter (over 500 millioner kroner) i sykehus-Norge.
  • Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring.
  • Sykehusbygg HF skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.
  • Sykehusbygg HF skal ha en desentralisert struktur med hovedkontor i Trondheim.

 

Sykehusbygg HF – formål § 4

Sykehusbygg HF skal:
 «… være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.»

«… sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte.»

«Byggeoppdrag eller bidrag til byggeoppdrag skal bare kunne leveres til de 4 RHF-ene og deres underliggende HF, samt parter som inngår i et sameie med disse.»

Oppdragsdokument 2018

Årlig melding 2017

Oppdragsdokument 2017

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev