Arbeidslivskriminalitet

Illustrasjonsbilde med teksten Har du riktige arbeidsvilkår?

Arbeidslivskriminalitet (A-krim) er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.
Les mer i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, 2017

Navn:
E-mail:
Byggeplass/Prosjekt:*:*
Forhold/bekymring:*

Felt merket med * er obligatoriske.

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev