Ansatte

Bilde ETTERNAVN FORNAVN STILLING EPOSTADRESSE MOBILNR. LOKALISERING STAB
Abrahamsen Lars Fungerende sjef for Prosjektering og bygging lars.abrahamsen@sykehusbygg.no 951 42 724 Trondheim Prosjektering og bygging
Arisholm Torstein Spesialrådgiver kulturminnevern torstein.arisholm@sykehusbygg.no 415 00 972 Oslo Fellesoppgaver
Aslaksen Ragnhild Spesialrådgiver arkitektur og helse ragnhild.aslaksen@sykehusbygg.no 952 85 581 Trondheim Plan og utvikling
Aune Kari Solem Fagansvarlig spesialrom kari.solem.aune@sykehusbygg.no 930 11 066 Trondheim Prosjektering og bygging
Auset Bente Prosjektkoordinator bente.auset@sykehusbygg.no 416 13 754 Trondheim Prosjektering og bygging
Bakken Bjørn Prosjektleder bjorn.bakken@sykehusbygg.no 909 80 315 Trondheim Prosjektering og bygging
Bakkmoen Kjell Ivar Fagansvarlig BIM kjell.ivar.bakkmoen@sykehusbygg.no 901 30 757 Oslo Fellesoppgaver
Bryhni Tore Prosjektleder tore.bryhni@sykehusbygg.no 917 71 509 Oslo Prosjektering og bygging
Brødreskift Christian Prosjektleder christian.brodreskift@sykehusbygg.no 911 89 850 Trondheim Prosjektering og bygging
Bøhler Dag Prosjektdirektør dag.bohler@sykehusbygg.no 915 14 324 Oslo Direktørens stab
Christoffersen Morten Prosjektleder morten.christoffersen@sykehusbygg.no 95042760 Kristiansand Prosjektering og bygging
Dahl Unni Sykehusplanlegger unni.dahl@sykehusbygg.no 977 62 465 Trondheim Plan og utvikling
Dervisevic Jasmin Prosjektleder infrastruktur jasmin.dervisevic@sykehusbygg.no 98052277 Hjelset/Molde Prosjektering og bygging
Drabløs Jan Prosjektsjef teknikk jan.drablos@sykehusbygg.no 906 34 950 Oslo Prosjektering og bygging
Drangsholt Finn Fagansvarlig energi- og miljøteknikk finn.drangsholt@sykehusbygg.no 907 55 603 Trondheim Prosjektering og bygging
Egseth Jan Petter Fagansvarlig elektro og ferdigstillelse jan.petter.egseth@sykehusbygg.no 932 87 652 Trondheim Prosjektering og bygging
Eikrem Anders Prosjektleder anders.eikrem@sykehusbygg.no 91009513 Hjelset/Molde Prosjektering og bygging
Ekornes Beate Prosjektkoordinator beate.ekornes@sus.no 473 85 504 Stavanger Prosjektering og bygging
Engvik Endre Prosjektsjef IKT endre.engvik@sykehusbygg.no 906 56 290 Oslo Prosjektering og bygging
Erdal Jone Ottar Spesialrådgiver kulturminnevern jone.erdal@sykehusbygg.no 909 91 925 Oslo Fellesoppgaver
Ertsgaard Aage HMS-rådgiver Aage.ertsgaard@sykehusbygg.no 901 62 492 Trondheim Prosjektering og bygging
Feragen Kjell IKT driftsansvarlig kjell.feragen@sykehusbygg.no 970 83 005 Trondheim Administrasjon
Fjellestad Endre Kst. sjef for Fellesoppgaver endre.fjellestad@sykehusbygg.no 906 26 161 Oslo Fellesoppgaver
Førland Ole J. W. Prosjektleder Ole.John.Forland@sykehusbygg.no 980 78 782 Oslo Plan og utvikling
Gaarden Reidun Prosjektkoordinator Reidun.Gaarden@sykehusbygg.no 934 68 448 Hjelset/Molde Prosjektering og bygging
Gerhardsen Kjell Magne Sykehusplanlegger kjell.magne.gerhardsen@sykehusbygg.no 410 21 003 Trondheim Plan og utvikling
Gran Grete Prosjektsekretær grete.gran@sykehusbygg.no 920 12 767 Trondheim Administrasjon
Grannes Elisabeth Sogstad Sykehusplanlegger elisabeth.grannes@sykehusbygg.no 928 60 159  Oslo  Plan og utvikling
Grunnhov Morten Prosjektleder morten.grunnhov@sykehusbygg.no 908 30 057 Trondheim Prosjektering og bygging
Grøtvedt Bo Vegard Bording Spesialrådgiver avhending bo.vegard.bording.grotvedt@sykehusbygg.no 901 91 329 Oslo Fellesoppgaver
Gudmundsen Annie Elisabeth Prosjektsjef utstyr elisabeth.gudmundsen@sykehusbygg.no 916 16 528 Oslo Plan og utvikling
Hartmann Vigdis Prosjektleder vigdis.hartmann@sykehusbygg.no 917 49 275 Trondheim Plan og utvikling
Hasfjord Harald Prosjektleder Harald.hasfjord@sykehusbygg.no 99212475 Trondheim Prosjektering og bygging
Haug Knut-Ola Prosjektleder knut.ola.haug@sykehusbygg.no 976 37 883 Trondheim Prosjektering og bygging
Haugen Liv Spesialrådgiver medisin liv.haugen@sykehusbygg.no 920 17 082 Trondheim Plan og utvikling
Havåg Helge Sykehusplanlegger helge.havag@sykehusbygg.no 976 37 385 Kristiansand Plan og utvikling
Hjorth Svein Controller svein.hjorth@sykehusbygg.no 95273289 Oslo Prosjektering og bygging
Hoel Marie Controller marie.hoel@sykehusbygg.no 98221396 Trondheim
Håberget Gunn Sykehusplanlegger gunn.haberget@sykehusbygg.no 906 58 395 Trondheim Plan og utvikling
Hårsaker Kenth Rådgiver kvalitetsledelse kenth.harsaker@sykehusbygg.no 928 33 850 Trondheim Prosjektering og bygging
Ignoumba Christ-Amour Controller Christ.Amour@sykehusbygg.no  981 85 463  Trondheim  Økonomi
Indreråk Tore Fagansvarlig IKT tore.indrerak@sykehusbygg.no 950 31 313 Trondheim Plan og utvikling
Ingdal Pål Sykehusplanlegger pal.ingdal@sykehusbygg.no 909 88 115 Trondheim Plan og utvikling
Jensen Helle Prosjektdirektør helle.jensen@sykehusbygg.no 991 52 189 Trondheim Direktørens stab
Johanson Kari Gro Prosjektdirektør kari.gro.johanson@sus.no 913 92 284 Stavanger Direktørens stab
Karlsen Frode Prosjektsjef frode.karlsen@sykehusbygg.no 481 51 334 Kristiansand Prosjektering og bygging
Konradsen Hilde Rådgiver hilde.konradsen@sykehusbygg.no 971 41 327 Trondheim Administrasjon/HR
Konstante Rita Sykehusplanlegger rita.konstante@sykehusbygg.no 995 72 643 Trondheim Plan og utvikling
Koren Thea Sykehusplanlegger thea.koren@sykehusbygg.no 994 40 268 Oslo Plan og utvikling
Kristiansen Nina Prosjektsjef samhandling nina.kristiansen@sykehusbygg.no 992 76 131 Oslo Plan og utvikling
Kvål Eva Prosjektleder eva.kval@sykehusbygg.no 41309905 Trondheim Prosjektering og bygging
Langeland Pia Prosjektcontroller (permisjon) pia.langeland@sykehusbygg.no 936 26 421 Trondheim Prosjektering og bygging
Larssen Tormod Prosjektleder IKT tormod.larssen@sykehusbygg.no 902 09 000 Trondheim
Laugen Bjørn Prosjektleder bjorn.laugen@sykehusbygg.no 901 60 021 Trondheim Prosjektering og bygging
Lauvsnes Marte Sjef for plan og utvikling marte.lauvsnes@sykehusbygg.no 970 41 181 Trondheim Plan og utvikling
Leistad Lilian Sykehusplanlegger lilian.leistad@sykehusbygg.no 402 82 644 Trondheim Plan og utvikling
Ludvigsen Øyvind Prosjektsjef prosjektstøtte oyvind.ludvigsen@sykehusbygg.no 900 38 123 Oslo Prosjektering og bygging
Lundqvist Harald Fagansvarlig prosjekt- virksomhetsutvikling harald.lundqvist@sykehusbygg.no 900 50 491 Oslo Direktørens stab
Lyngsmo Kjell Olav Fagansvarlig utstyr kjell.olav.lyngsmo@sykehusbygg.no 920 33 658 Trondheim Plan og utvikling
Mathisen Arild Prosjektleder arild.mathisen@sykehusbygg.no 477 52 696 Trondheim Prosjektering og bygging
Meier Stein Arne Prosjektleder stein.arne.meier@sykehusbygg.no 908 09 055 Oslo Prosjektering og bygging
Mo Tone Opdahl Sykehusplanlegger tone.opdahl.mo@sykehusbygg.no 97030535 Trondheim Plan og utvikling
Moen Gudmund  Seniorrådgiver gudmund.moen@sykehusbygg.no 95054784 Hjelset/Molde  Prosjektering og bygging
Nordli Erik Prosjektleder erik.nordli@sykehusbygg.no 90 982 495 Oslo Prosjektering og bygging
Nyberg Mona Prosjektleder mona.nyberg@sykehusbygg.no 415 82 859 Oslo Plan og utvikling
Olavesen Thomas Prosjektleder thomas.olavesen@sykehusbygg.no 90417220 Oslo Plan og utvikling
Ramberg Kristin Prosjektleder kristin.ramberg@sykehusbygg.no 930 67 325 Trondheim Prosjektering og bygging
Ramstad Jens Eirik Fagansvarlig HMS jens.eirik.ramstad@sykehusbygg.no 481 81 286 Trondheim Prosjektering og bygging
Refsnes Jørn Prosjektcontroller jorn.refsnes@sykehusbygg.no 952 21 470 Trondheim Prosjektering og bygging
Reinaas Rune Aarbø Sykehusplanlegger rune.reinaas@sykehusbygg.no 455 03 530 Oslo Plan og utvikling
Remen Bjørn Egil Viseadministrerende direktør bjorn.remen@sykehusbygg.no 977 29 133 Trondheim Direktørens stab
Rødde Åge Prosjektleder age.rodde@sykehusbygg.no 980 80 333 Trondheim Prosjektering og bygging
Rørmark Jørn Økonomisjef jorn.rormark@sykehusbygg.no 951 62 488 Trondheim Økonomi
Sagredo Jorge Spesialrådgiver BIM jorge.sagredo@sykehusbygg.no 454 01 542 Oslo Fellesoppgaver
Slåtsve Lillian Spesialrådgiver offentlige anskaffelser lillian.slatsve@sykehusbygg.no 930 09 644 Trondheim Direktørens stab
Solem Anders Prosjektleder anders.solem@sykehusbygg.no 976 26 776 Hjelset/Molde  Plan og utvikling
Solstad Kjell Sykehusplanlegger kjell.solstad@sykehusbygg.no 930 28 335 Trondheim Plan og utvikling
Stokholm Edel Permisjon til august 2019 482 77 762 Trondheim Prosjektering og bygging
Syrstad Vidar Prosjektleder vidar.syrstad@sykehusbygg.no 469 47 194 Trondheim Prosjektering og bygging
Sæther Ingrid Planlegger prosjektstyring ingrid.saether@sykehusbygg.no 924 39 523 Trondheim Prosjektering og bygging
Tang Patrick Prosjektcontroller patrick.tang@sykehusbygg.no 982 24 603 Oslo Prosjektering og bygging
Tradin Hilde Sykehusplanlegger hilde.merete.tradin@sykehusbygg.no 957 96 620 Trondheim Plan og utvikling
Tveiten Rikard Prosjektleder rikard.tveiten@sykehusbygg.no 952 89 317 Olso Prosjektering og bygging
Tyvold Anneli Sykehusplanlegger anneli.tyvold@sykehusbygg.no 991 55 340 Trondheim Plan og utvikling
Valstad-Aalmo Berit Sjef for administrasjon og HR berit.valstad-aalmo@sykehusbygg.no 91112182 Trondheim Administrasjon/HR
Vassenden Arild Sykehusplanlegger arild.vassenden@sykehusbygg.no 959 25 477 Trondheim Plan og utvikling
 Ann Elisabeth Wedø Wedø Ann Elisabeth Administrerende direktør ann.elisabeth.wedo@sykehusbygg.no 992 03 596 Trondheim Direktørens stab
Wiggen Svein Inge Prosjektleder svein.wiggen@sykehusbygg.no 976 76 100 Trondheim Prosjektering og bygging
Wikmark Toril Prosjektleder OU toril.wikmark@sykehusbygg.no 934 34 109 Trondheim Direktørens stab
Øvernes Therese Prosjektleder theove@sus.no 410 48 071 Stavanger Prosjektering og bygging

 

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
Postboks 6245 Sluppen, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo

 

Sykehusbygg på Facebook
Sykehusbygg på Twitter
Sykehusbygg på LinkedIn
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev