Ansatte

ETTERNAVN FORNAVN STILLING EPOSTADRESSE MOBILNR. LOKALISERING AVDELING
Aae Jo Inge Prosjektleder spesialrom jo.inge.aae@sykehusbygg.no 464 14 664 Trondheim Rådgivning
Abrahamsen Lars Prosjektleder lars.abrahamsen@sykehusbygg.no 951 42 724 Trondheim Prosjekter NMN
Amour Ignoumba Christ Controller christ.amour@sykehusbygg.no 981 85 463 Trondheim Administrasjon
Arisholm Torstein Spesialrådgiver kulturminnevern torstein.arisholm@sykehusbygg.no 415 00 972 Oslo Rådgivning
Aune Kari Solem Fagansvarlig spesialrom kari.solem.aune@sykehusbygg.no 930 11 066 Trondheim Rådgivning
Aursland Tone Kristin Advokat (Drammen-prosjektet) Oslo OUS/Drammen
Auset Bente Prosjektkoordinator bente.auset@sykehusbygg.no 416 13 754 Trondheim Kunnskapsutvikling
Bakken Bjørn Prosjektleder bjorn.bakken@sykehusbygg.no 909 80 315 Trondheim Rådgivning
Bakken Truls A. Fagansvarlig dokumentkontroller truls.bakken@sykehusbygg.no 994 09 214 Oslo OUS/Drammen
Bakkmoen Kjell Ivar Fagansvarlig BIM kjell.ivar.bakkmoen@sykehusbygg.no 901 30 757 Oslo Rådgivning
Bilet Ellinor Prosjektleder utstyr ellinor.bilet@sykehusbygg.no 958 84 622 Oslo OUS/Drammen
Bryhni Tore Prosjektleder tore.bryhni@sykehusbygg.no 917 71 509 Oslo OUS/Drammen
Brødreskift Christian Prosjektleder christian.brodreskift@sykehusbygg.no 911 89 850 Trondheim Prosjekter NMN
Bugge Egil Databaseutvikler egil.bugge@sykehusbygg.no 988 18 752 Trondheim Rådgivning
Bøhler Dag Prosjektdirektør dag.bohler@sykehusbygg.no 915 14 324 Oslo OUS/Drammen
Børresen Per Bjørnar Prosjektleder/prosjekteringsleder per.bjornar.borresen@sykehusbygg.no 915 11251 Oslo OUS/Drammen
Christoffersen Morten Prosjektleder morten.christoffersen@sykehusbygg.no 95042760 Kristiansand Prosjekter VSØ
Dahl Unni Sykehusplanlegger unni.dahl@sykehusbygg.no 977 62 465 Trondheim Rådgivning
Dervisevic Jasmin Prosjektleder infrastruktur jasmin.dervisevic@sykehusbygg.no 98052277 Hjelset/Molde Nordmøre og Romsdal
Drabløs Jan Prosjektsjef teknikk jan.drablos@sykehusbygg.no 906 34 950 Oslo OUS/Drammen
Drangsholt Finn Fagansvarlig energi- og miljøteknikk finn.drangsholt@sykehusbygg.no 907 55 603 Trondheim Kunnskapsutvikling
Egseth Jan Petter Fagansvarlig elektro og ferdigstillelse jan.petter.egseth@sykehusbygg.no 932 87 652 Trondheim Prosjekter NMN
Eide Petter Prosjektleder bygg petter.eide@sykehusbygg.no 922 28 595 Oslo OUS/Drammen
Eikrem Anders Prosjektleder anders.eikrem@sykehusbygg.no 91009513 Hjelset/Molde Nordmøre og Romsdal
Ekornes Beate Prosjektkoordinator beate.ekornes@sus.no 473 85 504 Stavanger SUS2023
Engvik Endre Prosjektsjef IKT endre.engvik@sykehusbygg.no 906 56 290 Oslo OUS/Drammen
Erdal Jone Ottar Spesialrådgiver kulturminnevern jone.erdal@sykehusbygg.no 909 91 925 Oslo Rådgivning
Ertsgaard Aage HMS-rådgiver Aage.ertsgaard@sykehusbygg.no 901 62 492 Trondheim Kunnskapsutvikling
Feragen Kjell IKT driftsansvarlig kjell.feragen@sykehusbygg.no 970 83 005 Trondheim Administrasjon
Fjellestad Endre Leder for rådgivningsavdelingen endre.fjellestad@sykehusbygg.no 906 26 161 Oslo Rådgivning
Førland Ole J. W. Prosjektleder Ole.John.Forland@sykehusbygg.no 980 78 782 Oslo OUS/Drammen
Gaarden Reidun Prosjektkoordinator Reidun.Gaarden@sykehusbygg.no 934 68 448 Hjelset/Molde Nordmøre og Romsdal
Gerhardsen Kjell Magne Sykehusplanlegger kjell.magne.gerhardsen@sykehusbygg.no 410 21 003 Trondheim Rådgivning
Gran Grete Prosjektsekretær grete.gran@sykehusbygg.no 920 12 767 Trondheim Administrasjon
Grannes Elisabeth Sogstad Sykehusplanlegger elisabeth.grannes@sykehusbygg.no 928 60 159  Oslo OUS/Drammen
Grunnhov Morten Prosjektleder morten.grunnhov@sykehusbygg.no 908 30 057 Trondheim Nordmøre og Romsdal
Grøtvedt Bo Vegard Bording Spesialrådgiver avhending bo.vegard.bording.grotvedt@sykehusbygg.no 901 91 329 Oslo Rådgivning
Gudmundsen Annie Elisabeth Prosjektsjef utstyr elisabeth.gudmundsen@sykehusbygg.no 916 16 528 Oslo OUS/Drammen
Hasfjord Harald Prosjektleder Harald.hasfjord@sykehusbygg.no 99212475 Trondheim Nordmøre og Romsdal
Haug Knut-Ola Prosjektleder knut.ola.haug@sykehusbygg.no 976 37 883 Trondheim Prosjekter NMN
Haugen Liv Spesialrådgiver medisin liv.haugen@sykehusbygg.no 920 17 082 Trondheim Rådgivning
Havåg Helge Sykehusplanlegger helge.havag@sykehusbygg.no 976 37 385 Kristiansand Prosjekter VSØ
Henriksen Lillian Administrasjonsskretær lillian.henriksen@sykehusbygg.no 476 77 500 Trondheim Administrasjon
Hjorth Svein Controller svein.hjorth@sykehusbygg.no 952 73 289 Oslo OUS/Drammen
Hoel Marie Controller marie.hoel@sykehusbygg.no 982 21 396 Trondheim Kunnskapsutvikling
Hope Øyvind Sykehusplanlegger oyvind.hope@sykehusbygg.no 930 28 325 Trondheim Rådgivning
Høylie Pål Prosjektleder pal.hoylie@sykehusbygg.no 957 29 329 Oslo OUS/Drammen
Håberget Gunn Sykehusplanlegger gunn.haberget@sykehusbygg.no 906 58 395 Trondheim Nordmøre og Romsdal
Hårsaker Kenth Rådgiver kvalitetsledelse kenth.harsaker@sykehusbygg.no 928 33 850 Trondheim Kunnskapsutvikling
Indreråk Tore Fagansvarlig IKT tore.indrerak@sykehusbygg.no 950 31 313 Trondheim Rådgivning
Ingdal Pål Sykehusplanlegger pal.ingdal@sykehusbygg.no 909 88 115 Trondheim Nordmøre og Romsdal
Jensen Helle Prosjektdirektør helle.jensen@sykehusbygg.no 991 52 189 Trondheim Nordmøre og Romsdal
Jensen Johan Morten Prosjektleder Trondheim/Bodø Prosjekter NMN
Johanson Kari Gro Prosjektdirektør SUS2023 kari.gro.johanson@sus.no 913 92 284 Stavanger SUS2023
Karlsen Frode Prosjektsjef frode.karlsen@sykehusbygg.no 481 51 334 Kristiansand Prosjekter VSØ
Konradsen Hilde Rådgiver hilde.konradsen@sykehusbygg.no 971 41 327 Trondheim Administrasjon
Konstante Rita Sykehusplanlegger rita.konstante@sykehusbygg.no 995 72 643 Trondheim Rådgivning
Koren Thea Sykehusplanlegger thea.koren@sykehusbygg.no 994 40 268 Oslo OUS/Drammen
Kristiansen Håvard Prosjektleder IKT havard.kristiansen@sykehusbygg.no 924 61 627 Oslo OUS/Drammen
Kristiansen Nina Prosjektsjef samhandling nina.kristiansen@sykehusbygg.no 992 76 131 Oslo OUS/Drammen
Kvål Eva Teamleder Styringssystem, kunnskap og kvalitet eva.kval@sykehusbygg.no 41309905 Trondheim Kunnskapsutvikling
Langeland Pia Prosjektcontroller pia.langeland@sykehusbygg.no 936 26 421 Trondheim Kunnskapsutvikling
Larssen Tormod Prosjektleder IKT tormod.larssen@sykehusbygg.no 902 09 000 Trondheim Rådgivning
Laugen Bjørn Prosjektleder bjorn.laugen@sykehusbygg.no 901 60 021 Trondheim Prosjekter NMN
Lauvsnes Marte Leder for prosjektavdelingene marte.lauvsnes@sykehusbygg.no 970 41 181 Trondheim Prosjekter NMN og VSØ
Le Divenah Pascal Prosjektleder KS pascal.le.divenah@sykehusbygg.no 952 57 118 Oslo OUS/Drammen
Leistad Lilian Sykehusplanlegger lilian.leistad@sykehusbygg.no 402 82 644 Trondheim Rådgivning
Ludvigsen Øyvind Prosjektsjef prosjektstøtte oyvind.ludvigsen@sykehusbygg.no 900 38 123 Oslo OUS/Drammen
Lundqvist Harald Fagansvarlig prosjekt- virksomhetsutvikling harald.lundqvist@sykehusbygg.no 900 50 491 Oslo Kunnskapsutvikling
Lyngsmo Kjell Olav Fagansvarlig utstyr kjell.olav.lyngsmo@sykehusbygg.no 920 33 658 Trondheim Rådgivning
Mathisen Arild Prosjektleder arild.mathisen@sykehusbygg.no 477 52 696 Trondheim Prosjekter NMN
Maure Vincent Sykehusplanlegger vincent.maure@sykehusbygg.no 926 12 530 Trondheim Rådgivning
Meier Stein Arne Prosjektleder stein.arne.meier@sykehusbygg.no 908 09 055 Oslo OUS/Drammen
Mo Tone Opdahl Sykehusplanlegger tone.opdahl.mo@sykehusbygg.no 97030535 Trondheim Rådgivning
Moen Gudmund Seniorrådgiver gudmund.moen@sykehusbygg.no 95054784 Hjelset/Molde Nordmøre og Romsdal
Nordli Erik Prosjektleder erik.nordli@sykehusbygg.no 90 982 495 Oslo OUS/Drammen
Nyberg Mona Prosjektleder mona.nyberg@sykehusbygg.no 415 82 859 Oslo OUS/Drammen
Olavesen Thomas Utstyrsplanlegger thomas.olavesen@sykehusbygg.no 90417220 Oslo OUS/Drammen
Opdan Øyvind Prosjektleder Elektro oyvind.opdan@sykehusbygg.no 481 11 466 Oslo OUS/Drammen
Ramberg Kristin Prosjektleder kristin.ramberg@sykehusbygg.no 930 67 325 Trondheim Rådgivning
Ramstad Jens Eirik Teamleder Sikkerhet og samfunssansvar jens.eirik.ramstad@sykehusbygg.no 481 81 286 Trondheim Kunnskapsutvikling
Refsnes Jørn Prosjektleder prosjektstyring jorn.refsnes@sykehusbygg.no 952 21 470 Trondheim Kunnskapsutvikling
Reinaas Rune Aarbø Sykehusplanlegger rune.reinaas@sykehusbygg.no 455 03 530 Oslo OUS/Drammen
Remen Bjørn Egil Viseadministrerende direktør bjorn.remen@sykehusbygg.no 977 29 133 Trondheim Administrasjon
Rødde Åge Prosjektleder age.rodde@sykehusbygg.no 980 80 333 Trondheim Prosjekter NMN
Rørmark Jørn Administrasjonssjef jorn.rormark@sykehusbygg.no 951 62 488 Trondheim Administrasjon
Sagredo Jorge Spesialrådgiver BIM jorge.sagredo@sykehusbygg.no 454 01 542 Oslo Rådgivning
Semb Ole Martin Oslo OUS/Drammen
Slåtsve Lillian Spesialrådgiver lillian.slatsve@sykehusbygg.no 930 09 644 Trondheim Kunnskapsutvikling
Smehaug Hanne Torp Sykehusplanlegger/prosjektleder hanne.torp.smehaug@sykehusbygg.no 415 20 756 Oslo OUS/Drammen
Smidesang Morten Kommunikasjonsrådgiver morten-smidesang@sykehusbygg.no 997 54 147 Trondheim Administrasjon
Solem Anders Prosjektleder anders.solem@sykehusbygg.no 976 26 776 Hjelset/Molde Nordmøre og Romsdal
Solstad Kjell Sykehusplanlegger kjell.solstad@sykehusbygg.no 930 28 335 Trondheim Rådgivning
Solvi Lene Ruså Prosjektstyringsleder lene.rusa.solvi@sus.no 977 28 941 Stavanger SUS2023
Stokholm Edel Permisjon til august 2019 edel.stokholm@sykehusbygg.no 482 77 762 Trondheim Studiepermisjon
Svendsen Bente Praksisplass bente.svendsen@sykehusbygg.no 473 41 539 Trondheim Kunnskapsutvikling
Syrstad Vidar Prosjektleder vidar.syrstad@sykehusbygg.no 469 47 194 Trondheim Prosjekter NMN
Sæther Ingrid Planlegger prosjektstyring ingrid.saether@sykehusbygg.no 924 39 523 Trondheim Kunnskapsutvikling
Tang Patrick Prosjektcontroller patrick.tang@sykehusbygg.no 982 24 603 Oslo Kunnskapsutvikling
Tradin Hilde Sykehusplanlegger hilde.merete.tradin@sykehusbygg.no 957 96 620 Trondheim OUS/Drammen
Tveiten Rikard Prosjektleder rikard.tveiten@sykehusbygg.no 952 89 317 Olso OUS/Drammen
Tveiten Torstein Prosjektleder VVS torstein.tveiten@sykehusbygg.no 993 84 140 Oslo OUS/Drammen
Tyvold Anneli Sykehusplanlegger anneli.tyvold@sykehusbygg.no 991 55 340 Trondheim Rådgivning
Valstad-Aalmo Berit Spesialrådgiver HR berit.valstad-aalmo@sykehusbygg.no 91112182 Trondheim Administrasjon/HR
Vassenden Arild Sykehusplanlegger arild.vassenden@sykehusbygg.no 959 25 477 Trondheim Administrasjon
Veiby Anita Resepsjonist/sekretær anita.veiby@sykehusbygg.no 982 03 188 Oslo Administrasjon
Wedø Ann Elisabeth Administrerende direktør ann.elisabeth.wedo@sykehusbygg.no 992 03 596 Trondheim Administrasjon
Wiggen Svein Inge Prosjektleder svein.wiggen@sykehusbygg.no 976 76 100 Trondheim Prosjekter NMN
Wikmark Toril Prosjektleder OU toril.wikmark@sykehusbygg.no 934 34 109 Trondheim Kunnskapsutvikling
Øvernes Therese Prosjektleder therese.overnes@sus.no 410 48 071 Stavanger SUS2023

 

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
Postboks 6245 Sluppen, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo

 

Sykehusbygg på Facebook
Sykehusbygg på Twitter
Sykehusbygg på LinkedIn
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev