Om Sykehusbygg

Framtidsrettet
Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring.

Ressursleverandør
Sykehusbygg HF skal være en ressursleverandør for sykehuseiere og sektoren for øvrig.

Felles
Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendomsområdet som det er gevinster ved å utføre felles for sektoren. Herunder:

  •  utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging.
  • tilgang på personell med spisskompetanse på alle faser i livsløpet til en sykehuseiendom.
  • prosjektledelse og rådgivning til byggeprosjekter.
  •  øvrige tjenester som naturlig hører inn under Sykehusbyggs formål

 

 

 

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev