Nytt sikkerhetsbygg for St. Olavs hospital HF i Trondheim

NCC og Ratio Arkitekter/Karlsson arkitekter skal sammen med St. Olavs hospital HF utvikle og bygge et nytt rettspsykiatrisk sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim. 

Kontrakten ble signert 4. juli 2018 av Are Strøm, NCC og Åge Lien, St. Olavs hospital.

Partene går nå inn i et utviklingsløp med mål om å komme frem til en totalentreprisekontrakt. Samlet kontraktssum beregnes til ca. 300 mill. kr, forutsatt godkjent behandling av St. Olavs hospital HF og Helse Midt-Norge RHF i september 2018.

Prosjektet omfatter ca. 6400 kvadratmeter bygningsareal, samt stort utearealer. Arbeidet med samspillsfasen starter høsten 2018. Ved godkjent behandling av St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge i september 2018 kan det nye sikkerhetsbygget beregnes å stå klart senest i desember 2021.

Fakta om bygget:

Beskrivelse: Sykehusbygg HF har prosjektledelsen på vegne av byggherren

Byggetid: Medio 2019 – Ultimo 2021 

Byggherre: St. Olavs hospital HF

Entreprenør: NCC Building

Arkitekt: Ratio Arkitekter/Karlsson Arkitekter/Schønner

Rådgivere: Cowi

Entrepriseform: Totalentreprise med design og samspill

Kontraktsverdi: Samlet beregnet til rundt 300 mill. kr eks. mva.

Størrelse: 6400 kvadratmeter.

 


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail