Nye lokaler i Oslo

Ansatte i Sykehusbygg HF Oslo har flyttet fra Grev Wedels plass 5 til nye kontorlokaler i Hoffsveien 10.

Bakgrunnen for dette er en samlokalisering av flere funksjoner i forbindelse med sykehusbygging i Oslo-regionen. En betydelig opptrapping av prosjektorganisasjonene for nytt sykehus i Drammen, ny regional sikkerhetsavdeling på Ila og nytt klinikkbygg for Radiumhospitalet, samt utvikling av Aker og Gaustad krever større og mer fleksible kontorarealer.

I forbindelse med dette har behovet for større og mer hensiktsmessige lokaler oppstått. Det har også vært viktig å holde alle ressurser som har hovedarbeidssted i Oslo, i Oslo og at de fortsatt skal være samlokalisert, uavhengig av om de er knyttet til prosjektorganisasjonen. Prosjekteringsteamet for nytt sykehus i Drammen skal i tillegg samlokaliseres med prosjektorganisasjonen.

Det var viktig at lokalet var både stort nok og egnet seg til formålene. Det nye kontoret ble dermed Hoffsveien 10.

Her får alle gode arbeidsforhold i åpne, lyse lokaler og det er rom for en viss vekst i antall ansatte som bruker kontoret.

Lokaliseringen er sentral med god tilgjengelighet med tog, trikk og buss.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail