Ny leder for fellesoppgaver

Endre Fjellestad er konstituert som ny leder for fellesoppgaver.

 

Sykehusbyggs enhet for fellesoppgaver er et viktig ledd for å oppnå formålet om å ”bidra til framtidsrettet utvikling av sykeshusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring”. Tidligere leder for enheten, Sigmund Stikbakke, har gått over til Helse Sør-Øst RHF, og erstattes nå av Endre Fjellestad.

Fjellestad kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Sykehusbygg, og har tidligere jobbet i Helse Sør-Øst RHF. Han har inngående kunnskap om virksomheten og har vært sentral i Sykehusbygg allerede fra før oppstarten. Han ser frem til å ta fatt på arbeidet.

– Det er viktig at vi løfter blikket utover det enkelte sykehusprosjekt og at vi utvikler etterspurte løsninger som hele spesialisthelsetjenesten kan benytte seg av. Her har Sykehusbyggs arbeid allerede medført mange millioner i besparelser for helseforetakene. Fellesoppgaver skal fortsatt ha en nøkkelrolle i dette arbeidet, sier Fjellestad.

Sykehusbyggs enhet for fellesoppgaver arbeider med utvikling av modeller, standarder veiledere, metoder og verktøy for nye sykehus. Som et resultat av satsingen på fellesoppgaver kan Sykehusbygg blant annet vise til ny veileder for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner, revidering av tidligfaseveilederen, etablering av standardromskatalog og utvikling av strategi for digitalisering av bygningsinformasjon (BIM). Fjellestad forteller om spennende tider i enheten fremover.

– Vi arbeider videre med standardromskatalogen og vi satser fortsatt tungt på BIM – i tillegg går vi også i gang med å utvikle en ny hovedveileder og vi skal utvikle en modell for evaluering av sykehusprosjekter. Vi har også spennende forvaltningsoppgaver knyttet til kulturminner og avhending – bare for å nevne noe, avslutter Fjellestad.

 

Les mer om fellesoppgaver her.

 

 

 


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail