Midler til sykehusbygging på statsbudsjettet        

 I dag kl. 10.00 ble statsbudsjettet lagt frem. Et av spenningsmomentene for Sykehusbygg var finansieringen av nye sykehusbygg.

Sykehusbygg er involvert i flere pågående store sykehusprosjekter og har bistått blant annet i forprosjekt og konseptfaser.. Fremleggelsen av statsbudsjettet viser at det gis investeringslån til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, samt nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. I tillegg er det også gitt økte lånebevilgninger til nytt sykehus i Drammen og modernisering av Haugesund sykehus. Prosjektdirektør Dag Bøhler i Sykehusbygg sier det er gledelig at finansieringen for viktige sykehusprosjekter er avklart.

– Mange har arbeidet intenst med konseptfasen for disse sykehusbyggene, og det er svært positivt for prosjektenes fremdrift at regjeringen nå sender tydelige signaler om at prosjektene kan realiseres, sier han.

 

Lån til sykehusinvesteringer i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår 785 millioner kroner i økte lånebevilgninger til følgende byggeprosjekter for sykehus i 2018:

  • 220 millioner kroner til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Prosjektet har en låneramme på 3 554 millioner kroner i perioden 2018–2022.
  • 50 millioner kroner til utbygging og modernisering av Haugesund sykehus. Prosjektet har en låneramme på 1 350 millioner kroner i perioden 2018–2022.
  • 90 millioner kroner til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Prosjektet har en låneramme på 2 738 millioner kroner i perioden 2018–2021.
  • 425 millioner kroner til nytt sykehus i Drammen. Det ble bevilget 70 millioner kroner i investeringslån med en samlet låneramme på 8460 millioner kroner til oppstart av prosjektet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017. Lånet skal utbetales i perioden 2017–2023. I 2018 foreslår regjeringen en lånebevilgning på 425 millioner kroner.

Kilde: www.statsbudsjettet.no


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail