Ledige stillinger i Sykehusbygg

Vil du bli med på laget?

Vi har flere ledige stillinger i Sykehusbygg:

  • Prosjektleder kalkulasjon – Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
  • Prosjektstyringsleder – Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus
  • Prosjektledere til nytt sykehus i Drammen og til sykehusprosjekter i Oslo

Er du den vi leter etter? Les mer her: Ledige stillinger.

 

Om Sykehusbygg

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail