Rivearbeidene i Drammen har startet

Nytt sykehus i Drammen skal bli nytt lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi, og sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Klargjøring av sykehustomta har startet, og rivearbeidet er i gang.

Se egen sak

Les mer om prosjektet her


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail