Helsebygg opphører med vemod og glede

Helsebygg Midt-Norge opphørte 1. april, og medarbeidere og oppgaver er overført til Sykehusbygg HF. Punktum er dermed satt for 25 års innsats for nytt universitetssykehus i Trondheim – St. Olavs Hospital.

– Bjørn Remen, du blir Helsebyggs siste direktør. Er det vemodig?

– Ja, på ett vis. Alle i Helsebygg har hatt stort engasjement og lagt igjen massevis av sjel og innsats for at St. Olavs Hospital skulle bli så bra som mulig. Selv har jeg 17–18 år bak meg i prosjektet, og drivkraften har hele tida vært det viktige samfunnsoppdraget som skulle gjennomføres. Da kjennes det litt vemodig at det er slutt. Desto hyggeligere er det at Helsebyggs erfaringer med sykehusplanlegging og -bygging føres videre i det nye nasjonale foretaket regjeringen har ønsket. Så du kan si at jeg kjenner vemod i den ene foten og glede i den andre, sier Bjørn Remen, som samtidig er er nøye med å understreke at alle sykehus må planlegges og bygges ut fra egne forutsetninger. Med andre ord: Sykehusbygg blir ikke Helsebygg, men et nytt foretak for hele landet.

Tilbake til St. Olav-utbyggingen. Hvordan vil du oppsummere resultatet på Øya?

–  Som svært vellykket alt i alt. Og slik jeg ser det har de viktigste suksesskriteriene vært:

  • St. Olavs Hospital som del av byplanen, sentralt plassert i Trondheim. Dette har gitt en miljøvennlig, grønn sykehusbydel med uvanlig godt kollektivtilbud (inkludert egen togstasjon) og fint tilrettelagt for for syklister og gående.
  • Den sterke og helsefremmende bygg- og landskapsarkitekturen har også vært avgjørende for det som er oppnådd på Øya. 20 år etter at vinnerutkastet ble kåret, ser vi hvor framtidsrettet og holdbart det har vært.
  • Det pasientfokuserte sykehuset var et tydelig verdivalg. Resultatet ble en rekke løsninger som i sin tid var kontroversielle, men som i dag er en selvfølge i nye sykehus. Det viktigste eksemplet er enerom for alle. Universell utforming er også tatt på stort alvor, med slagordet «Bra for alle – nødvendig for noen!»
  • Det integrerte universitetssykehuset, der den kliniske delen er bygd tett og bevisst sammen med arealer for forskning og undervisning.
  • Den vellykkede rive-bygge-flytte-prosessen mens sykehuset var i full drift. Det manglet ikke skepsis på forhånd, men alt gikk etter planen, ja, faktisk bedre enn vi forestilte oss.  Ærlig kommunikasjon mellom utbygger og sykehus/universitet var en avgjørende faktor her.
  • Den unike gjennomføringsmodellen i byggeprosessen, med forpliktende samhandling, nye kontrakts- og produksjonsformer. Helsebygg var en krevende og kreativ byggherre som utfordret norsk byggebransje.
  • De stadig bedre energiløsningene, med siste senter, Kunnskapssenteret, som første passive sykehusbygg i Nord-Europa.
  • Den utstrakte, strukturerte og engasjerte og pasient- og ansattemedvirkningen. Ingen hadde gjort dette slik det ble gjennomført under St. Olav-utbyggingen.

– Alt var naturligvis ikke like vellykket. Med det du vet i dag, hva er det viktigste av det du ville gjort annerledes?

– Med dagens kunnskap ville jeg lagt mer vekt på planlegging og bygging som ivaretar livsløpskostnader, forvaltning, drift og vedlikehold. Men under ett har Helsebygg lyktes med å nå fastsatte mål for kostnader, framdrift, kvalitet – og ikke minst HMS. Gjennom mer enn femten års riving og bygging i stor stil på Øya har det ikke vært en eneste fatal ulykke. Det er jeg utrolig glad for.

– Hva med sammenhengen mellom nytt sykehus og driftskostnader?

– Jeg konstaterer at St. Olavs Hospital var et av de første norske sykehusene som fikk kontroll på driftskostnadene, selv med store lån- og rentebelastninger. I hvilken grad nytt sykehus har bidratt til dette, vil jeg ikke ha skråsikre oppfatninger om; her er det kompliserte sammenhenger. Det hadde vært interessant å få utredet disse forholdene.

– St. Olav-prosjektet har fått mye anerkjennelse og er tildelt en rekke priser, nasjonale og internasjonale. Hva betyr slikt for deg?

– Det er selvsagt hyggelig med priser. Og for meg som er ingeniør og ikke kliniker, er det ekstra tilfredsstillende med priser for byutvikling, miljø og bærekraftig tankegang. Men når alt kommer til alt er det ikke offisielle pristildelinger som teller mest, men de mange flotte tilbakemeldingene vi får fra pasienter og ansatte!

MERK: Bjørn Remen intervjues i Adresseavisen (1/4-15) under den misvisende tittelen «Vil ikke ha ny sykehusjobb». Remen har hele tida gjort det klart at han er uaktuell som Sykehusbyggs administrerende direktør  på fast basis (vedkommende ansettes med det første). Bjørn Remen er imidlertid åpen for å fortsette i det nye nasjonale foretaket i en annen stilling. Dette er en del av en større rekrutteringskabal som ennå ikke er lagt.

Av Knut Hellerud

Les også:

Vi fikk det til – evalueringer av St. Olav-prosjektet

Grønt sykehus – utemiljø i særklasse ved St. Olavs Hospital

Helsebygg.no – fra 1998 til 2014

Se filmen:

Siste senter fullført – video ved åpningen av Kunnskapssenteret 24. september 2014 (passord: rk2013)


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail