Helse Sør-Øst vil før sommeren kunngjøre konkurranse for arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i Drammen

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i februar å føre prosjektet nytt sykehus i Drammen til forprosjekt, forutsatt at nødvendig finansiering kommer på plass. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjettet i 2017 har regjeringen besluttet å bevilge lån til nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

Helse Sør-Øst RHF vil derfor i løpet av juni kunngjøre konkurranse for arkitekt og rådgivertjenester med sikte på kontraktsinngåelse før jul, og gjennomføring av forprosjekt i 2018. Det er lagt opp til en fagvis konkurranse fordelt på 7 fagområder og hver pakke vil kontraheres separat sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

PAKKE BETEGNELSE FAGOMRÅDER
8201 Arkitekt ARK, IARK, LARK
8202 Bygg RIB, Geoteknikk, Bfys, RI vei, RIA
8203 VVS RIV, VA
8204 Elektro RIE, R-IKT
8205 Miljø RIM
8206 Brann RIBr
9001 Utstyr Medisinsteknisk utstyr

 

Arkitekt- og rådgiverbransjen inviteres til et informasjonsmøte 19.06.17 kl. 12-13 i auditoriet i første etasje på Grev Wedels plass 5.

Nytt sykehus i Drammen skal etableres på Brakerøya i Drammen kommune, innenfor en kostnadsramme på 8,633 milliarder og et bruttoareal på ca.111 000 m². Nytt sykehus er planlagt for samlokalisering av virksomhetene innenfor somatikk og psykiatri, samt etablering stråleterapienhet som vil være er en ny funksjon ved Drammen sykehus.

Sykehuset er foreløpig planlagt med blant annet følgende kapasiteter:

  • 367 somatiske senger
  • 167 senger psykisk helsevern
  • 56 dagplasser
  • 176 polikliniske rom
  • 23 billeddiagnostiske rom
  • 24 operasjonsstuer

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

For mer informasjon om prosjektet les på Helse Sør-Øst RHF sine hjemmesider her.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail