Helse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenester

Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av august/september kunngjøre tre konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenester. Oppdragene gjelder konseptfase for nytt lokalsykehus på Aker, konseptfase for videreutvikling av sykehuset på Gaustad og forprosjekt for regional sikkerhetsavdeling. Det skal inngås kontrakt med et prosjekteringsteam for hvert av de tre prosjektene.

Bakgrunnen for konkurransene er at styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2017 besluttet å gå videre med planleggingen av nytt lokalsykehus på Aker og videreføre planene for utvikling av sykehuset på Gaustad. Arbeidet med begge disse prosjektene føres nå over i konseptfase. Planen er å inngå kontrakter før jul, og gjennomføre prosjektene i 2018. Konseptrapportene skal etter planen behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2018.  Prosjektene skal planlegges i parallell.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har også vedtatt konseptrapporten for ny sikkerhetsavdeling på Ila. Det ble gitt klarsignal for oppstart av forprosjektfasen for dette prosjektet. Planen er å inngå kontrakt før jul.  Arbeidet med forprosjektet starter i januar 2018 og planen er at dette skal ferdigstilles i løpet av 2018.Helse Sør-Øst RHF er også i ferd med å gjennomføre konkurranse for arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Prosjektdirektør Dag Bøhler er godt fornøyd.

– Vi er meget godt fornøyd med oppslutningen om denne konkurransen – både antall tilbydere og kvaliteten på disse. Planen er at vi skal kunne inngå avtaler om leveranse av disse tjenestene i desember.

Les mer her


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail