Gjennomførte informasjonsmøte om nytt sykehus i Drammen

 

Det ble dag avholdt informasjonsmøte om konkurransen for arkitekt- og rådgivertjenester til nytt sykehus i Drammen.
Dag Bøhler, prosjektdirektør, og prosjektsjef prosjektering Erik Nordli, orienterte de fremmøtte om generell status i prosjektet og den forestående konkurransen.

– Vi søker arkitekter og rådgiver som ønsker å inngå i slagkraftig prosjektteam for nytt sykehus i Drammen. Målet er kontraktsinngåelse før jul, og gjennomføring av forprosjekt i 2018. Det er lagt opp til en fagvis konkurranse fordelt på syv fagområder og hver pakke vil kontraheres separat, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.
Les mer om konkurransen her.

Vedlagt følger presentasjon fra dagens møte.

Infomøte 19.06.17-1


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail