Flere kunngjøringer fra Sykehusbygg HF

På Sykehusbygg sin nettside finner du nå flere kunngjøringer. Blant annet til prosjektene Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, Alta Nærsykehus og St.Olavs.

Et av kunngjøringene er anskaffelse av infrastruktur, fase 1, for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. I forbindelse med klargjøring for bygging av nytt sykehus skal infrastrukturen på sykehusområdet dels legges om og oppgraderes, og dels bygges ny.

En annen kunngjøring omhandler en dialogkonferanse i forbindelse med anskaffelse av utstyr til protonterapisenter i Norge. Sykehusbygg HF vil avholde en dialogkonferanse på Gardermoen den 13. og 14. desember 2017, med leverandørmarkedet for utstyr for protonterapi før utlysning av kunngjøring om anskaffelse av utstyr. Dialogkonferansen vil ha som hovedformål informasjonsutveksling mellom det norske prosjektet og leverandørene av utstyr for protonterapi.

Du finner mer informasjon om de forskjellige prosjektene her.

 

 


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail