Dialogkonferanse – Nytt klinikkbygg og senter for protonterapi ved Radiumhospitalet

Helse Sør-Øst RHF skal bygge nytt Klinikk- og Protonbygg ved Radiumhospitalet. Det er etablert en prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF som har ansvaret for å gjennomføre den samlende utbyggingen. De inviterer nå leverandørmarkedet til dialog for å få tilbakemeldinger på hvordan prosjektet kan tilegne seg den beste entreprenørkompetansen og hvordan samarbeidet kan etableres for å sikre gode resultater i alle ledd.

For mer info, agenda og påmelding se her.

Onsdag 20. juni, Fra 09:00 til 12:00.
Bjørvika Konferansesenter Oslo Atrium
Adresse; Dronning Eufemias gate 6, Oslo


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail