Dialog som verktøy i anskaffelser

I samarbeid med Innovative anskaffelser, Nasjonalt program for leverandørutvikling, arrangerer Sykehusbygg dialogkonferanser for å komme tidlig i kontakt med markedet. I Kristiansand står dialogkonferanse på agendaen 24. mai, og med over 40 påmeldte hittil har prosjektsjef Frode Karlsen høye forventninger.

Karlsen er prosjektsjef for Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand. Bygget skal ivareta akutt psykiatri og sengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom. Det skal inneholde døgnbehandlingsplasser med 70 sengerom på psykiatrisk sykehusavdeling og 10 sengerom for ungdomsklinikk. I tillegg er det nødvendige støttearealer som blant annet poliklinikk, kontor og akuttmottak. Nå står anskaffelsen for tur, og dialogkonferanser skal sikre en bedre anskaffelsesprosess.

– Hensikten er å prøve og komme tettere på markedet tidlig. Vi gjør dette tiltaket både for å informere om prosjektet og gjennomføringsmodellen, samt for å få innspill på de tenkte løsningene og valgene som er gjort. Ønsket er å få det grunnlaget inn så tidlig som mulig slik at vi kan ta med oss de innspillene når vi legger konkurransegrunnlaget og gjennomføringsstrategi, forteller Karlsen.

Dialogkonferanser har blitt gjennomført av Sykehusbygg flere steder, blant annet i prosjekter i Stavanger, Førde og Alta. Sykehusbygg har god erfaring med tiltaket og markedet har respondert positivt. Blant de som har meldt seg på dialogkonferansen i Kristiansand, er det alt fra store entreprenører til små underleverandører i tillegg til rådgivere og arkitekter. En sammensatt gruppe som Sykehusbygg har gått bredt ut for å nå.

– For å nå leverandører har vi kunngjort dialogkonferansen på Doffin, annonsert den på Byggeindustrien på nett samt at Nasjonalt program for leverandørutvikling har benyttet egne kanaler for å nå relevante aktører. Forhåpningen er at vi treffer markedet og aktører som har lyst og kapasitet til å kunne utføre et slikt prosjekt, avslutter Karlsen.

På agendaen for dialogkonferansen er en orientering om prosjektet, et innlegg fra Nasjonalt program for leverandørutvikling om dialogkonferanser og om hvorfor og hvordan leverandører kan bruke mulighetene om å være aktive i dialogen. Deretter skal arkitekten fortelle litt om grunnlaget for det som er gjort så langt, før det legges opp til diskusjon og mulighet for 1:1-dialog etter møtet.

Påmeldingsfristen for denne dialogkonferansen er 19. mai. Forprosjektet har planlagt oppstart høsten 2017.

Prosjektsjef Frode Karlsen

 

Om Innovative anskaffelser

Programmet er en pådriver og fasilitator for å øke offentlige virksomheters evne til å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser. NHO, KS og DIFI er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat. Siden starten i 2010 har programmet gjennomført over 100 pilotprosjekter og utviklet en metode for innovative offentlige anskaffelser. Helse Sør-øst er partner i programmet. Les mer om Innovative anskaffelser her.

 

 


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail