Årlig melding for 2017 er ute

Svært engasjerte medarbeidere med stort engasjement, høy kompetanse, og betydelig evne til å skape merverdi for eierne, har gjort at Sykehusbygg har fortsatt oppbygningen av virksomheten gjennom 2017.

Det har vært god etterspørsel og aktivitet i prosjekter i alle regioner og i alle faser. Sykehusbygg har gjennom året bistått i 50 eksterne bygge- og utviklingsprosjekter. Ann-Elisabeth Wedø, administrerende direktør i Sykehusbygg kan fortelle at teknologi har stått sentralt i 2017.

– Med den rivende teknologiutviklingen som skjer, er også teknologinotatet sentralt. Det peker på ulike utviklingstrender og konsekvenser i et kortsiktig og langsiktig perspektiv for planlegging av funksjonalitet og teknologiske løsninger i sykehusene, forteller Wedø.

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
Et av fokusene til Sykehusbygg i 2017 var arbeidskriminalitet og sosial dumping. I 2017 har Sykehusbygg gjennomført en rekke tiltak for å være i front i bransjen, blant annet en samarbeidsavtale med LO og Skatteetaten, og de har testet ut et nytt verktøy for tilsyn av virksomheter og personell på byggeplass (HMSReg).

Aktiv dialog
Det har blitt lagt stor vekt på aktiv dialog med både prosjekterende, utførende og leverandører i byggeprosjektene. Blant annet ble dette demonstrert gjennom Sykehusbyggkonferansen som i år ble arrangert for tredje gang. I 2017 satte Sykehusbyggkonferansen rekord med 300 deltakere. Årets tema var «fremtidens sykehus formes nå» og konferansen har blitt en viktig møteplass for bransjen, konsentrert rundt prosjekt og felles kunnskap.

Arbeid gir resultater
Arbeid med videre utvikling av kunnskapsgrunnlaget, metodeverk og verktøy, har vært prioritert. For å kunne levere best mulig i prosjektene, hver gang, har utvikling av standardromskatalogen, styringssystemet, prosjektstyringsverktøy (inkludert BIM) samt veiledere vært viktig i 2017. Dette arbeidet begynner nå å gi resultater, og utviklingsarbeidet fortsetter i 2018.

– Sykehusbygg er i kontinuerlig vekst, og hadde ved utgangen av 2017 i underkant av 90 høyt kvalifiserte og dedikerte medarbeidere. Veksten fortsetter i 2018 som et resultat av utvikling i prosjektporteføljen. I dag har selskapet kontorer i Trondheim, Oslo, Kristiansand, Stavanger og Molde. I 2018 planlegges det med et kontor i Nord-Norge, avslutter Wedø.

 

Årlige meldingen gir en gjennomgang av Sykehusbygg sine aktiviteter, muligheter og utfordringer i året som har vært. Du kan lese hele årlig melding her (pdf)


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail